Universiteti i prishtinës Hasan Prishtina E-Biblioteka

Take advantage of our time to save event

Merr librin tënd

Hyrja në sistem

Hyni në sistem për marrjën dhe huazimin e librave, me
Numirit të ID - së fakultetit tuaj.

Menaxhimi i librave

Menaxhimi i librave bëhet nga
Biblotekar / Sistem për marrjën dhe huazimin e librave.

Merrni librin tuaj

Do të keni një kohë të caktuar të
riktheni librin e huazuar nga biblioteka.